(w)

(lún) to arrange

(w)

(lún) Kunlun (Karakorum) mountain range in Xinjiang

仑背 (w)

(lúnbèi) Lunbei or Lunpei township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan

仑背乡 (w)

(lúnbèixiāng) Lunbei or Lunpei township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yun2 lin2 xian4], Taiwan